Systém rozděluje, sjednocují lidé!

Zaslouží si respekt ten,
kdo žije a koná pro blaho své duše 
a duchovní budoucnost celého lidstva.
                                   Rigden Djapo

     Díky znalostem, obsaženým v knize AllatRa roste vlna všeobecného duchovního osvícení a sjednocení. Na základě duchovních Znalostí, se lidé po celém světě spojují, odbourávají nastavené systémy Živočišného rozumu, konvence o rozdílech mezi lidmi podle mentality, národnosti a zájmů. Svědčí to o tom, že všichni lidé jsou si ve své duchovní podstatě blízcí a jsou součástí jednoho celku.

     A skutečně na každém dnes záleží budoucnost celého lidstva a je velice důležité, aby člověk, který se duchovně probudil, pomohl pomoci procitnout co nejvíce lidem kolem sebe.

     Vždyť mnoho lidí stále žije v iluzi nepřemožitelnosti svého egocentrického světa a světa jako celku. Ale tato iluze bezpečnosti je moc křehká a podobá se tenkému ledu pod nohama lidstva, který může prasknout v každém okamžiku pod údery živlů a větrů globálních změn a propadnout skrze mlhu do propasti.
     Abychom si nevytvářeli iluze o bezpečnosti tohoto světa, cítím povinnost vám sdělit to, co do dnešního dne věděli jenom někteří z nás. Za poslední dny, zdůrazňuji dny a ne měsíce, tento křehký svět dvakrát visel na vlásku a byl jen krůček od totálního zničení. Jednak to bylo především díky ambicím a sebevědomí některých agresivně naladěných lidí, kteří téměř zapříčinili, že celý svět byl téměř odsouzen k zániku. Jen díky vytrvalosti, osobní statečnosti a zdravému rozumu jiných lidí, vy dnes můžete vidět nejen svůj vlastní odraz v zrcadle, ale radovat se z blízkosti svých dětí, rodiny a přátel. Na druhé straně svět přežil výhradně jen díky Tomu, Kdo je zatím přítomen v lidském světě. To je dobrý důvod zamýšlet se nad křehkostí, podmíněností tohoto hmotného světa a dočasné existence člověka v něm. To je příležitost uvědomit si a učinit rozhodující výběr tady a teď, vyznat se ve svých myšlenkách, emocích a činech, a pochopit to, že nemusí být „zítra”, ale jen tento okamžik na okraji propasti, ve kterém vybíráme mezi totální smrtí nebo věčným životem.
     Svůj osobní Armagedon člověk může vyhrát pouze tehdy, když skutečně zvolí duchovní svět, a bude v něm žit. Pak nastavený systém bude bezmocný, protože člověk přestane podporovat vnucené šablony, nepustí do svého vědomí negativní vlivy vůle Živočišného rozumu, přestanou ho ovlivňovat myšlenky živočišné podstaty se svými smrtelnými iluzemi, které se vštěpují lidem v dnešní společnosti. Pro jednotlivce je obtížné prolomit systém Živočišného rozumu ve společnosti, protože jeho existence se drží na volbě duchovně spících lidí. Ale je to možné udělat za předpokladu spojení všech lidí.
     Díky Bohu, v tomto materiálním světě existuje mnoho lidí, kteří mají hlubokou víru v dobro a spravedlnost, schopných upřímně a nesobecky se přátelit, mají statečnost a odvahu brát na sebe zodpovědnost za důležitá rozhodování.

     Dobrých a laskavých lidí je na světě hodně, ale nevědí o sobě. Je důležité poskytnout jim Znalosti a sjednotit na duchovním základu – je to prvořadý úkol pro všechny lidi dobré vůle.

     Pro duchovní sílu neexistují žádné překážky! Pro přátelství nejsou žádné hranice! Pokud člověk žije v jednotě s duchovním světem, je v jednotě se všemi duchovními lidmi. Spojte se v přátelství a podělte se o duchovní Znalostí! Čest a svědomí je podstata každého člověka, je jen nutné probudit to nejlepší v každém z nás. Spěchejme šířit prapůvodní znalosti ted´, protože zítra může být příliš pozdě! Sjednoťme se v duchu, aby zvítězila Pravda! Systém rozděluje, lidé sjednocují! Ve vašich rukou je vaše duchovní budoucnost a budoucnost celého lidstva.
     V prapůvodních duchovních znalostech tkví síla Probuzení člověka a lidstva jako celku. Lidé mají stále šanci zvítězit nad Zlem. Celosvětové sjednocení národů světa na duchovním základu začne spojením Slovanů. Lidstvo stále má šanci přežít a vytvořit civilizaci Dobra, civilizaci míru, kde by lidé žili s vědomím,že nikdo nemůže ovládat jiného člověka, protože skutečnou moc má pouze Bůh; nikdo nemůže mluvit jménem Boha, protože člověk je jenom člověk. Stejně jako na nebi nejsou žádné hranice, tak i mezi lidmi by neměly existovat hranice, které je rozdělují na základě vlastností hmoty.

     Jak každý člověk, tak i celé lidstvo, teď stojí na prahu rozhodující volby. Zlo nabírá svého vrcholu, rozděluje a nenávistí tříští národy, triumfuje ve vědomí lidí. Lidem je dána kniha AllatRa - klíče k prapůvodním Znalostem, které přinesl do světa Rigden. Pouze sjednoceni v jediné Pravdě, lidé mohou přemoci zlo v sobě a sami pak mohou po celém světě nastolit spravedlnost, pořádek a blahobyt.

     Pokud si lidé vyberou Pravdu, tak bude lidstvu darováno ještě tisíc let k tomu, aby se každá duše vrátila zralá k Bohu. Když ve světě padne poslední opora zla, tehdy na tom místě nastane pro všechny národy světa znaková událost. Tam, kde poškozená Perla východu obrácena na západ, na návrší obelisku z dávné země Ra, bude národy ustanoven prapůvodní znak tvoření a všeobecného míru - znak AllatRa. Zazáří AllatRa, zazáří Sloup Víry, prohlašující vítězství Pravdy. Padnou náboženství bojující za pozemskou nadvládu. Lidé budou jednotní v Pravdě, a každý, kdo si vybere svět Boha, získá spasení pro svoji Duši.

     Pouze v jednotě všech národů je možné přežití lidstva v blízké budoucnosti. V opačném případě - zahyneme všichni. Pamatujte, sebevražedná válka nebo jednota v míru a přátelství začíná v našem vědomí. A jenom my vybíráme, jaká bude naše lidská společnost.

Anastasia NovychZanechat komentář


Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"