S čím sa stretávali Proroci? V prvom rade s nepochopením ľudí, vyžadovaním od nich mágie a všemožných zázrakov v tomto svete pre potvrdenie toho, že sú Proroci. Neviera, nespokojnosť, posmešky, všelijaké urážky až do otvoreného odporu – to je to, čo museli Proroci prežívať nielen od tých, ktorí mali moc, ale aj od obyčajných ľudí. Veď vedomie neoddeľuje, kto má moc a kto nie. Ono nalaďuje všetkých na jednu vlnu Živočíšneho rozumu, v prvom rade na spotrebiteľskú vlnu. A keď prichádza Prorok, tak je to pre systém v skutočnosti hrozba, a preto začína všemožne odporovať cez všetkých svojich otrokov. Ale otroci – to nie sú len tí, ktorí majú moc. Medzi tými, čo majú moc, je tiež veľa dobrých ľudí. Ale, žiaľ, aj medzi takzvane „jednoduchými ľuďmi“ je veľmi veľa otrokov systému.

V podstate toto všetko odhaľuje tvár systému Živočíšneho rozumu, to, ako pracuje. Systém Živočíšneho rozumu nevie a nechápe, čo je to Duchovný Svet, to v prvom rade, preto aj všemožne odporuje. A Proroci sú preň ohrozením jeho totálnej moci nad Osobnosťou človeka. Preto aj pôsobí cez vedomie ľudí, cez pýchu vnútenú ich Osobnosti týmito metódami, robiac ich agresívnymi, vyvolávajúc v nich strach. A strach vyvoláva priamy odpor. Na jednej strane, opäť ten strach... Zaujímavé by bolo zdôrazniť, prečo človek zakúša strach pred Prorokom alebo Duchovnou bytosťou? Veď mu nič nehrozí. To sú mierumilovné bytosti. Pri stretnutí sa s Prorokom alebo Osvieteným, s akýmsi zduchovnelým človekom, ľudia nachádzajúci sa v blízkosti týchto bytostí zakúšajú nefalšovaný strach, nepokoj, pretože to zakúša vedomie, pretože to ohrozuje systém. A vedomie aktivuje svoj vplyv na Osobnosť práve v negatívne, čiže sa takto snaží zahnať ich do ohrady. Cez vedomie, cez pýchu, agresiu a strach, práve rukami samotných ľudí ako svojich otrokov, sa snaží systém odporovať akýmkoľvek duchovným prejavom. Predovšetkým odporovať tomu, čo ľuďom dáva skutočnú slobodu od okov systému. 

Fragment z programu: Vedomie a Osobnosť - Od predom mŕtveho k večne živému. Celý program je možné si pozrieť na ruskom jazyku na tejto adrese: 
https://www.youtube.com/watch?v=R29rL...
Zanechat komentář


Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"