Наши друзья


K dnešnímu dni, úsilím společensky aktivních, iniciativních, poctivých a svědomitých lidí z celého světa, kteří přijali Znalosti obsažené v knize  AllatRa, bylo založeno mezinárodní společenské hnutí  ALLATRA s cílem, aby se všichni lidé dobré vůle, mohli spojit a společnými silami realizovat různé projekty, sdílet jedinečné zkušenosti svého duchovního rozvoje a společně se podílet na zkvalitňování života ve světové společnosti. Toto mezinárodní společenské hnutí bylo vytvořeno za účelem pomoci každému, kdo hledá Pravdu, aby co nejvíce pomohlo lidem realizovat jejich nápady, projekty a iniciativy, tykající se sebezdokonalování a spojování lidí na duchovním a morálním základu. Jak se říká, musíme jít a ne o tom jenom snít, jen tak budou vidět výsledky.

 

Iniciativní lidé zakládají v různých městech a zemích zastupitelstva mezinárodního společenského hnutí  ALLATRA. Tento významný krok pro budoucnost lidstva, zpravidla začíná upřímným přáním jednoho dobrého člověka, který chce a má odvahu spojit v sociálně - kulturních aktivitách lidi dobré vůle ve svém městě, regionu, zemi, šířit prapůvodní Znalosti. Pro zjednodušení komunikace, poskytování oficiálních informací o všech záležitostech týkajících se práce, iniciativy, projektů tohoto hnutí a v neposlední řadě pro sjednocení všech nás, bylo vytvořeno jediné Koordinační centrum mezinárodního společenského hnutí ALLATRA. Jeho cílem je tvořit a ne ničit, sjednocovat a ne rozdělovat všechny lidi dobré vůle!

 

Na toto oficiální centrum hnutí je možno se obrátit s jakoukoli otázkou týkající se tohoto hnutí a své dobrovolné účasti v něm, zde lze obdržet oficiální informace o projektech, ověřit si informace o činnostech mezinárodního veřejného hnutí  ALLATRA  a jeho účastnících. Cíl tohoto centra je sjednotit v sociálně-kulturních aktivitách všechny lidi dobré vůle, skupiny podobně smýšlejících lidí po celém světě, toužících předávat a šířit Znalosti prostřednictvím knihy AllatRa, ty, kteří hledají druhé lidi se stejnými cíli a názory ve své zemi, regionu či městě. Přátelství a sjednocení na duchovním základě významně rozšiřuje možnosti kreativní dobrovolnické činnosti každého z nás, kdo má upřímný záměr podporovat společenský tvůrčí proces po celém světě. Jak řekl Rigden Djapo: „Zaslouží si respekt ten, kdo žije a koná v zájmu své duše a pro duchovní budoucnost celého lidstva“.

S úctou, 

Anastasia Novych

 

http://allatra.org/

http://allatra-partner.org


Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"