Křižovatka

Dodnes není lidem ani zdaleka odhalena celá pravdivá historie posledních peripetií slovanských národů. Na křižovatce tisíciletí se začínají dít po­divuhodné události, které vplétají do jednoho klubka jak osudy obyčejných lidí, tak úředníků, kteří zaují­mají vysoké politické funkce. Málokdo se dovtípí, že se v centru této neviditelné spleti osudů pod rouš­kou obyčejného člověka skrývá legendární Osob­nost, jejíž činy a myšlenky mění nejen vnitřní svět lidí, kteří se s ní setkali, ale také průběh dějin obec­ně.Zanechat komentář


Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"