Co se stalo v Atlantidě? Jak se formovala současná elita Ela začínaje od dob Atlantidy? Část 3

Textová verze filmu „ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI“, který byl uveden v pořadu „OD ATEISTY KE SVÁTOSTI".

Část 3: 00:16:11 - 00:23:10 (čas filmu)

KDY SE ZTRÁCEJÍ PRAPŮVODNÍ ZNALOSTI…

Gavriil i Maria

Člověk cítí Prapůvodní duchovno. To je v něm založeno na nevědomé úrovni.
Člověk však rovněž slyší myšlenky, které mu vědomí neustále diktuje a mylně je vnímá jako své vlastní.
Co člověk v sobě vybírá, čemu dává pozornost, to ve výsledku dostává.

Ke ztrátě duchovních znalostí dochází tehdy, když člověk přestává na sobě duchovně pracovat, ztrácí své vnitřní spojení s Bohem. Tedy možnost získání své skutečné nesmrtelnosti během dočasného života. Místo toho, jako sluha, začíná plnit programy vědomí, hledat nesmrtelnost a spásu v materiálním světě. Výsledek je jednoznačně smutný – subosobnost.
Šablony vědomí, jako části systému, jsou ve všech dobách stejné. Proto je vše ve světě stejnorodé a po určité době se opakuje. 12000 let je pouze cyklus.

cyklus 12 000 let

Сo se stalo v atlantidě?

Touha po dosažení nesmrtelnosti v těle se stala dominující idejí.

Vědomí začalo aktivně překrucovat a zaměňovat prapůvodní duchovní Znalosti na postoje výhodné pro systém. Tak se zrodila dávná náboženství, kde byly duchovní procesy uvnitř člověka nahrazeny vnější podívanou a uspokojením pozemských tužeb. Atlantida je toho příkladem.
Tak, v důsledku ztráty prapůvodních Znalostí, lidé začali v legendách nazývat sedm poslů Duchovního světa bohy.
Tento omyl většiny využili pro své pozemské zájmy obyčejní smrtelní lidé, kteří po dosažení moci zneužili nejnovější objevy ve vědě – prodloužení lidského života za výhledovou hranici. Označili se za legendární nesmrtelné, ačkoliv přitom zůstávali obyčejnými smrtelnými lidmi, kteří pouze významně prodloužili trvání svého života.

Obyčejný smrtelný člověk jménem El se prohlásil za nejvyššího boha. Přivlastnil si jména a epitety z legend jednoho ze sedmi poslů z Duchovního světa, který celou dobu pobýval na zemi – Ahrimana. A pak jmenoval bohy nejdříve své důvěrníky, potom i své děti, a přitom jim dával jména legendárních poslů Duchovního světa.
Následkem toho bylo, že po několika generacích jejich moci lidé již nemohli rozlišit, kde byla pravda a kde fikce. Jen svatého tam již nebylo nic, společnost degradovala. Cílem lidského života se stala spása těla. Pochopení Jediného Boha se přeměnilo na uctívání materiálního obrazu – smrtelného člověka s plnovousem, sedícího na trůně.

Potomci těch, kteří dokázali přežít po zničení Atlantidy a skrýt se před odplatou, přeživší následující dobu nového duchovního formování lidstva, se stali ochránci ideologického dědictví Atlantidy. A když přišla epocha patriarchátu, začali aktivně propagovat ideu všemocnosti a snažili se ji realizovat, prosadit nový světový řad, plánujíce na staletí dopředu.
Ovládáni šablonami vědomí, hráli hru systému o tajné znalosti a o tajné činnosti: vytvářeli uzavřené skupiny, klany, tajemné řády, organizovali zasvěcení do tzv. „největšího ze všech tajemství“, předkládali historii o zemi Ela, jako údělu jen pro vyvolené, živili jejich pýchu příslušností k jakoby dominující rase vysoce rozvinutých lidí, která má podle nich řídit všechny lidi na Zemi. To znamená, ke služebníkům Ela, k Elitě.

Lze to jasně vysledovat v různých historických dobách. Právě z jejich iniciativy se objevily příběhy, včetně příběhů o Atlantidě a o hoře nesmrtelných olympských bohů. Tato informace byla následně zaváděna do myslí nových generací jako vzor chování. Vždyť co je dovoleno bohům, lidská pýcha určitě zkopíruje pro sebe.
Potomci Atlanťanů projevili spoustu dalších iniciativ, kvůli nimž dnes většina lidí ztratila duchovní Znalosti, sní o nesmrtelnosti v materiálních tělech a ani netuší, že již dávno žijí pod egidou ELA a nevědomky se snaží napodobovat jeho ELITU.
Nestalo se to ale hned. Potomci Atlanťanů čekali na dobu, kdy systém získá sílu a znovu bude převládat v myslích lidí, na dobu, kdy se oslabí duchovní odpor lidstva.
Neboť oni věděli hlavní – že vše začíná člověkem a jeho VOLBOU.Zanechat komentář


Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"