>> Knihy >> Aktuální nabídka >> ALLATRA

ALLATRA

Ceny jsou uvedeny v:
O čem je tato kniha? "Věčná Moudrost umožňuje člověku proměnit duchovně sebe sama, poznat skrytou podstatu minulých a budoucích událostí." (Z knihy "AllatRa") Kniha "AllatRa" odhaluje exkluzivní informace: o Osobnosti člověka a jeho Duši; o sub-osobnostech a s nimi souvisejících jevech; dvojité podstatě člověka: o procesech jeho Duchovní a Materiální podstaty; o významu dominujícího světonázoru a jeho dopad na volbu Osobnosti a její posmrtný osud. Kniha "AllatRa" představuje unikátní fotografie lidské Duše ve stavu přechodu po smrti fyzického těla; obsahuje jedinečné prvotní znalosti o vícerozměrné konstrukci člověka v neviditelném světě, o spojení člověka s jinými dimenzemi, a o výjimečných schopnostech mimo třetí dimenzi. Odpovídá na otázky, k čemu člověk potřebuje výkonný mozek a víceúrovňové vědomí; co je to změněný stav vědomí a jak probíhá postupné ponoření se do něj. Kniha poskytuje starobylé duchovní praktiky pro duchovní sebezdokonalování a spojení se svojí Duší; radí, jak rozvinout šestý smysl a kontakt s duchovním světem. Popisuje povahu nadpřirozených schopností (jasnozřivost, jasnoslyšení, čtení myšlenek, předvídavost) a dvojakost jejich projevů; proč je tak důležitá práce na sobě a pochopení procesů neviditelného světa; dvojí povaha a vliv na svět Osobnosti v roli Pozorovatele. Kniha obsahuje unikátní vědecké poznatky, které moderní věda objeví v budoucnosti. Nicméně, tyto znalosti jsou schopné už teď obrátit představy lidí o světě a o sobě samých. Tyto senzační informace odhalují umělost vnějšího světa a informace, které vytvářejí hmotu. Je to astrofyzika budoucnosti! Vyčerpávající odpovědi na otázky o původu vesmíru a jeho umělém vytvoření; víceúrovňová struktura vesmíru, tajemství černé díry, exkluzivní podrobnosti o elektronu a tajemství jeho okamžitého přechodu ze stavu částice do vlnové podoby; o iluzi geometrie prostoru, zajímavých jevech kvantové fyziky. Tyto poznatky pomáhají vědeckou cestou dokázat prvotnost věčného Duchovního světa a dočasnost světa materiálního. AllatRa obsahuje další unikátní informace, které předbíhají nejvyspělejší objevy moderního výzkumu. Kniha "AllatRa" udává vektor vědě budoucnosti. Kniha AllatRa dává univerzální klíč k dešifrování starověkých symbolů, které v sobě uchovávají duchovní znalosti starodávných civilizací a jsou zafixovány v petroglyfech z dob paleolitu. Je bohatě ilustrovaná kresbami archeologických artefaktů z různých starověkých civilizací (protoindické kultury, Tripolské kultury, různých kultur staré Evropy, Balkánu, Blízkého východu, Uralu, kultur Afriky, Asie, Severní a Jižní Ameriky), což dokazuje přítomnost stejného duchovního poznání v různých dobách u různých lidí, kteří žili na různých kontinentech. Kniha odhaluje neznámé stránky historie dávných civilizací, je klíčem k pochopení starobylých zobrazení, duchovních znalostí, které jsou vyjádřeny v symbolice sakrálních staveb: pyramid, chrámů, pagod a tak dále. Odhaluje tajemství tisíciletí, příběh o znacích a symbolech, které v masách aktivují agresi nebo pocit naděje na budoucnost. Příklady jejich využití kněžími nalezneme jak v historii při vojenských expanzích na vlajkách a štítech, tak v současné době v náboženských institucích. Kniha "AllatRa" odhaluje manipulativní technologie různých religií; mechanismy působení na podvědomí pomocí dřevních znaků a symbolů, které se aktivně používají v moderní konzumní společnosti. Kniha "AllatRa" poskytuje cenný klíč k pochopení jednoho zrnka Pravdy jediné duchovní cesty, která je ve světových náboženstvích popsána odlišně. To odhaluje zakódované duchovní poznání schované do asociativních obrazů určitých náboženských směrů; unikátní a zapomenuté vědomosti, které existovaly ve všech náboženských systémech minulosti a současnosti. Kniha poukazuje na prapůvodní duchovní poznání bez slupky politických a náboženských ideologií a povrchnosti v čase. Dává odpovědi na hlavní duchovní otázky člověka k dosažení svého duchovního osvobození bez jakýchkoliv zprostředkovatelů. Kniha "AllatRa" odhaluje skutečnou tvář světového politického a kněžského systému, říká pravdu o tom, kdo a jak klame a rozděluje lidi, manipuluje s jejich vědomím, a co se má udělat, aby nepodlehli vlivu těchto provokací. Je to neobvyklá a jedinečná kniha ve všech směrech! Je to životní encyklopedie prapůvodních duchovních Znalostí o světě, společnosti a člověku. Kniha AllatRa není obyčejnou knihou v konvenčním slova smyslu. AllatRa je jako duchovní praktika Lotosový květ, nekonečná ve své variabilitě a hloubce poznání. Kniha byla napsána s přímou účastí Rigdena Djapo a je nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro duchovní lidi bez ohledu na jejich rasu, národnost, či náboženství. Kniha ke každému promlouvá o jeho skrytém a soukromém a odpovídá na nejtajnější a osobní otázky, které se člověk neodvažuje říci ani nejbližším lidem. Kniha "AllatRa" nás vrhá do úžasného stavu různorodého poznání pravdy, uhasí žízeň hledání smyslu života z věčného a životodárného Zdroje. Kniha poskytuje klíč k pochopení základních procesů viditelných i neviditelných světů. To je pevný fundament prapůvodních Znalostí pro duchovní probuzení a radikální transformaci Člověka i celého lidstva.

Dostupnost: Skladem
Rok vydání: 2014
Počet stran: 835
Překlad: Mgr. Hana Duffková, Mgr. Jana Míková
ISBN: 978-80-904796-6-1
Formát: 126x198
V prodeji: od 25.2.2014
Cena s DPH: 493 Kč.
Přidat do košíku
Zpět do sekce

Novinky a nejprodávanější:
ALLATRA

ALLATRA

Aktuální nabídka
Stará proroctví na různých kontinentech, v různých dobách a v různých náboženských systémech vypovídala o tom, že v dnešní době, v době globální změny epoch, se objeví kniha, která změní svět. Bude silná v každém svém slovu a znaku. Díky informacím, které přinese, lidé ztratí pochybnosti a strach a uvidí pravdu. Starověké Znalosti budou obnoveny z popela, a síla, kterou nese, naplní každého, kdo s ní přijde do kontaktu. >>čtěte více
Cena s DPH: 493.00
Přidat do košíku

Ezoosmóza

Ezoosmóza

Aktuální nabídka
Se skrytou realitou se člověk setkává dennodenně. Poznání jejich tajemství pomáhá člověku nejen získat zkušenosti, jak v tomto světě existovat, ale udělat další krok k tomu, jak více poznat sebe samého… >>čtěte více
Cena s DPH: 230.00
Přidat do košíku

Ptáci a kámen

Ptáci a kámen

Aktuální nabídka
Kniha se skládá ze tří příběhů: Služba, Vše je tak jednoduché a Ptáci a kámen, ať tak či tak spojených s legendární osobností Senseie. Neobyčejné situace ze života různých lidí, přehodnocení jejich životních hodnot. Zábavné údaje o člověku ve světle vědeckých znalostí i v chápání předků. Pozoruhodné podrobnosti o tom, odkud se berou myšlenky a jak je kontrolovat. Poutavé pojednání o Motlitbě Ježíšově, ctihodném Agapitovi, o současném duchovním starci Antonijovi. A také hodně užitečných informací pro ty, kteří jsou na cestě duchovního rozvoje a snaží se stát Člověkem! >>čtěte více
Cena s DPH: 189.00
Přidat do košíku

Duchovní praktiky a meditace, 2. dop. vydání

Duchovní praktiky a meditace, 2. dop. vydání

Aktuální nabídka
V této brožuře najdete jednoduché a účinné meditace z knih Anastasie Novych. Duchovní cvičení jsou tak snadná, že jsou dostupná každému, dokonce i těm, kteří nikdy nezkoušeli žádnou duchovní praktiku. Efektivnost a účinnost meditací bude také zajímavá pro ty, kteří se už dlouhou dobu věnují sebezdokonalování svých neobyčejných schopností. Tyto duchovní praktiky jsou unikátním nástrojem pro všechny, kteří prahnou po poznání sebe sama a nalezení své duchovní cesty. >>čtěte více
Cena s DPH: 120.00
Přidat do košíku

Sensei ze Šambaly. Kniha 1

Sensei ze Šambaly. Kniha 1

Aktuální nabídka
Kniha je univerzální a zajímavá pro všechny věkové kategorie. Hledání odpovědi na věčné otázky: "Jaký je smysl života? Kdo doopravdy jsem? Proč většina lidí na světě jsou věřící? Když věří, znamená to, že v něco doufají. Co se skrývá za pochopením podstaty člověka?" >>čtěte více
Cena s DPH: 169.00
Přidat do košíku

Sensei ze Šambaly. Kniha 2

Sensei ze Šambaly. Kniha 2

Aktuální nabídka
Kniha vypráví o třetím dnu prázdninového pobytu sportovního oddílu východních bojových umění v čele se Senseiem. Zábavná dobrodružství mladých lidí, uchvacující filozofie Senseie a jeho neobyčejné ukázky. Moudrá legenda o Bódhisattvovi, nevšední pohled na podstatu člověka, ohromující vyprávění Senseie o prvním slovanském lékaři z 11.století, světci Kyjevské Rusi – AGAPITU PEČERSKÉM LÉKAŘI NEZIŠTNÉM >>čtěte více
Cena s DPH: 119.00
Přidat do košíku

Sensei ze Šambaly. Kniha 3

Sensei ze Šambaly. Kniha 3

Aktuální nabídka
Zcela výjimečná kniha, která se poněkud liší od předchozích stylů, ale zároveň je pokračováním 1. a 2.dílů Senseie ze Šambaly. Právě touto svou nevšedností je pro mnohé čtenáře ještě atraktivnější! >>čtěte více
Cena s DPH: 119.00
Přidat do košíku

Sensei ze Šambaly.Kniha 4

Sensei ze Šambaly.Kniha 4

Aktuální nabídka
Tato kniha je pokračováním předchozích dílů knih, kde Sensei odhaluje svým přátelům hluboké znalosti světových dějin zahrnující období od starověkého Egypta až po současnost. Tato kniha odhaluje mnoho tajemství. Ale to není nic ve srovnání s tím, co v sobě SKRÝVÁ. >>čtěte více
Cena s DPH: 298.00
Přidat do košíku

Předpovědi budoucnosti a pravda o minulosti a současnosti

Předpovědi budoucnosti a pravda o minulosti a současnosti

Aktuální nabídka
Nedávné události ve světě – světová ekonomická krize a geopolitické změny – nutí každého člověka, aby se zamyslel nad příčinami jejich vzniku. Pokud si poskládáme z jednotlivých kousků celou mozaiku dění, pak můžeme dospět k závěru, že za všemi těmito problémy, prudkými změnami, které zasáhly život téměř každého z nás, se skrývají síly, konkrétní osoby, ovládající převážnou část světového bohatství, jejichž jména nejsou veřejně prezentována. Jenže právě oni tvoří osudy světových miliardářů. Právě oni rozhodli, že ve světě budou vyprovokovány události, vedoucí ke zničení převážné části obyvatel zeměkoule během tohoto náročného období globálních klimatických změn. >>čtěte více
Cena s DPH: 77.00
Přidat do košíku

Osteochondróza pro profesionálního pacienta

Osteochondróza pro profesionálního pacienta

Aktuální nabídka
Kniha je skutečný objev pro ty, které již dlouho trápí problémy páteře, a pro ty, kdo se s tímto setkali poprvé. Kniha vysvětluje výhody a nevýhody různých způsobů léčby degenerativních onemocnění páteře: medikamentózní léčby, chirurgické, manuální, vytahování páteře, metodika zpevnění svalového korzetu. Dozvíme se, jak funguje páteř a co máme dělat, abychom ji udrželi zdravou po dlouhou dobu. Jednoduchým a živým jazykem jsou v knize vysvětleny základní pojmy z anatomie páteře, jednotlivé fáze vývoje nemoci, nejnovější výzkumy a metody léčení v oblasti regenerace poškozené meziobratlové ploténky metodou vertebrorevitologie - odstranění vyhřeznutí meziobratlové ploténky bez nutnosti operace. >>čtěte více
Cena s DPH: 350.00
Přidat do košíku

Сэнсэй-I. Исконный Шамбалы

Сэнсэй-I. Исконный Шамбалы

Aktuální nabídka
Эта книга универсальна по своей тематике и охвату возрастной категории читателей. И это не удивительно. Ведь она дает ответы главные вопросы, которые рано или поздно задает себе каждый человек: «Кто я? В чём смысл моей жизни? Как познать себя и раскрыть свои феноменальные способности? Каковы пределы познания человека?» Она не только рассказывает, но и дает читателю возможность погрузиться в свой внутренний мир, дает возможность прикоснуться к вечности. >>čtěte více
Cena s DPH: 169.00
Přidat do košíku

Сэнсэй-II. Исконный Шамбалы

Сэнсэй-II. Исконный Шамбалы

Aktuální nabídka
Простая житейская суета исчезает, когда рядом находится такая уникальная по знаниям и неутомимая по юмору Личность Сэнсэя. Обычный день отдыха превращается в насыщенное по информации и происшествиями событие: приключения ребят, захватывающее мировоззрение Сэнсэя, его необычные демонстрации феноменальных возможностей. Две уникальных изюминки этой книги — глубокая по мудрости притча о Бодхисатве, которая благодаря своему подтексту раскрывает вечные поиски души человеческой и рассказ о Святом Киевской Руси — Агапите Враче Безмездном >>čtěte více
Cena s DPH: 149.00
Přidat do košíku

Сэнсэй-III. Исконный Шамбалы

Сэнсэй-III. Исконный Шамбалы

Aktuální nabídka
Шокирующее произведение! Которое расставляет все точки на «Ё». Быть супер богатым, переступая все грани или остаться Человеком? Брать от мира все, что он дает, или оказывать посильную помощь людям? Жить в удовольствие тела… или все же жить ради души? Система Аримана ставит условия. Однако окончательный выбор всегда остается за Вами. >>čtěte více
Cena s DPH: 159.00
Přidat do košíku

Сэнсэй-IV. Исконный Шамбалы

Сэнсэй-IV. Исконный Шамбалы

Aktuální nabídka
Кто и как управляет миром? Почему происходят глобальные войны и другие мировые события и кому это действительно выгодно? Уникальные исторические факты, открывающие глаза на сегодняшние мировые события. Захватывающее повествование главного героя Сэнсэя о закулисных тайнах этого мира, об интересных, познавательных фактах, о жизни и реальной деятельности некоторых выдающихся людей и тех, кто за счёт чужих умов украл себе мировую славу. История прошлого очень созвучная с реалиями нынешнего времени. >>čtěte více
Cena s DPH: 214.00
Přidat do košíku

Духовные практики и медитации

Духовные практики и медитации

Aktuální nabídka
Предлагаемые в брошюре простые медитации из книг Анастасии Новых доступны для любого человека, даже для того, кто никогда не занимался подобными духовными практиками. Их эффективность будет также интересна и тем, кто давно и серьёзно упражняется в совершенствовании своих феноменальных способностей. И конечно же, данные духовные практики являются уникальным источником для тех, кто хочет познать себя и обрести свой духовный путь. >>čtěte více
Cena s DPH: 89.00
Přidat do košíku

Предсказания будущего и правда о прошлом и настоящем

Предсказания будущего и правда о прошлом и настоящем

Aktuální nabídka
Последние события в мире - мировой экономический кризис и геополитические изменения - заставляют задуматься каждого человека о причине их возникновения. Составляя из отдельных фрагментов новостей общую мозаику происходящего, можно прийти к выводу, что за всеми этими неурядицами, резкими изменениями, врывающимися сейчас в жизнь практически каждого человека, стоят силы, конкретные люди, владеющие большей частью мирового капитала, имена которых не афишируются. Однако именно они являются «кукловодами» мировых миллиардеров. Именно они решили спровоцировать в мире действия, направленные на уничтожение большей части населения земного шара в тяжелый для человечества период глобального изменения климата на Земле. >>čtěte více
Cena s DPH: 77.00
Přidat do košíku

Птицы и камень. Исконный Шамбалы

Птицы и камень. Исконный Шамбалы

Aktuální nabídka
Если хочешь приобрести большее, начинай с малого. Великий Путь начинается с первого шага. Три житейских рассказа, мудрые притчи обогащают читателя на этом пути и помогают ему в поиске себя и своего смысла жизни. >>čtěte více
Cena s DPH: 157.00
Přidat do košíku

Перекрестье. Исконный Шамбалы

Перекрестье. Исконный Шамбалы

Aktuální nabídka
Динамичный, увлекательный детектив, повествующий о реализации через разведслужбы секретного проекта тайной элитной организации славян, истоки которой восходят к началу XX века, к легендарным офицерам спецслужб, занимавшихся поиском Шамбалы. Действия происходят в 1994-1995 годах. >>čtěte více
Cena s DPH: 205.00
Přidat do košíku

Эзоосмос

Эзоосмос

Aktuální nabídka
Впечатляющая информация о скрытой стороне жизни общества, о тех, кто порой является истинной причиной провоцирования многих несчастных случаев, суицидов, продолжительных «беспричинных» болезней людей, внезапных депрессивных состояний. >>čtěte více
Cena s DPH: 193.00
Přidat do košíku


Název stránky:

Nakladatelství IBIS s.r.o.: Home

Stránka vytvořena za 0.156 sec..