Ke stažení

» Anastasia Novych » Texty/Aforizmy a výroky

Home « Anastasia Novych « Texty/Aforizmy a výroky

Výroky Senseie

 1. Pokud budeme shovívaví ke zlu, pak si ani nevšimneme, jak se staneme lhostejní k dobru. Nicméně pokud ale trestáme zlo, musíme se umět včas zastavit. Jen tak se vyhneme nebezpečí, které se ukrývá uvnitř nás. Ten, kdo vítězí, se nechlubí, nepoužívá násilí, nejásá. Prostě vítězí... a to v prvé řadě sám nad sebou. Takže když trestáme zlo, musíme vždy pamatovat na dobro.

   

 2. Lidé chtějí vypadat důstojně nikoli před Bohem, nikoli před vlastním Svědomím, ale před druhými lidmi. A kořenem všeho zla jsou lidské touhy. Vždyť člověk si cení jen toho, v čem chce vidět hodnotu. A to, v čem hodnotu vidět nechce, to pro něj nemá vůbec žádný význam. Závist, nenávist, zatrpklost nerostou z vnějšího podnětu, ale z vnitřní pýchy.

   

 3. Celý svět je zřízen tak, aby se člověk co nejvíce snažil získat něco, co domněle potřebuje k absolutnímu štěstí. Celý svět obchoduje s iluzemi. Je utkán ze lži a jednotlivé nitky jeho sítě jsou upevněny na závisti. Lidé sami vytvářejí iluze, přiživují je svými nečistými myšlenkami. Sami žijí v této iluzi a považují ji za naprostou skutečnost.

   

 4. V lidském světě není všechno to, co se zdá černé, doopravdy černé. A ne všechno, co se zdá bílé, je bílé. Vnímání barvy je ovlivněno vnitrním světem. Čím je duše čistší, tím častěji vidí člověk pravé barvy tohoto světa. A čím více roste duchovně, tím více si uvědomuje, co ve skutečnosti znamená tento svět. Snahy o poznání pravdy jsou bezesporu chvályhodné. Ale pamatujte, že když rozšiřujete znalosti, násobíte také smutek.

   

 5. Ať má člověk na Zemi jakoukoli moc, nebude nikdy spokojený, protože i s ní zůstává otrokem svých přání. Skutečná moc je moc nad sebou samým.

   

 6. Pro duši, která je plna touhy, není nic nemožného.

   

 7. Je naivní krmit rybami hladovějícího, protože je sní a zase bude mít hlad. Mnohem moudřejší je dát mu udici a naučit ho chytat ryby.

   

 8. Dokud v tvé duši žije láska, pak je odloučení nemožné. Hlavní je vědět, že tohoto člověka miluješ. Jak bys ho mohl ztratit, když pro tvou duši opravdu tolik znamená, když Vzpomínky a Láska k němu nadále žijí v tobě samotném...

   

 9. Lidská existence je dočasná. Smrt přináší konec stáří a mukám, vysvobozuje od tíhy bytí. Pro milující duše to je odměnou. Vždyť ve své podstatě se jinými nestáváme jen kvůli tomu, že opouštíme tento svět...

   

 10. Každý člověk v podstatě nežije svůj skutečný život. Vybírá si takový životní styl, který se mu líbí a hraje svou roli, většinou ne jednu. A natolik se s ní sžije, až si začne myslet, že je to ve skutečnosti jeho pravý život. Člověk, stejně jako každý umělec, zůstává nespokojen se svojí rolí a sní o nové, ve které by měl mnohem důležitější úlohu. Ale ať člověk dosáhne čehokoli, zdá se mu, že tu hlavní roli ve svém životě zatím nesehrál. A po celou dobu pouze jen sní, utěšuje se těmito pohádkami.

   

 11. Nebylo by  lepší přestat snít a zvolit si roli, hodnou jména Člověk? A stát se tím, kým máš být. Když budeš usínat, abys byl klidný, že je tvoje svědomi čisté. A když budeš umírat, aby ses nemusel stydět za své myšlenky a činy. Když pak předstoupíš před Boha, jak říkají křesťané, před Boží Soud, abys měl co říct. Aby miska vah s dobrými skutky byla plná a se špatnými skutky prázdná. To je to, co znamená být Člověkem. Protože život je příliš krátký. A je nám dán pro to, abychom dokázali Bohu, že jsme hodni jména Člověk...

   

 12. Být Člověkem, žít pro vyšší duchovní cíle,  pomáhat lidem – to jsou pravé hodnoty, které je možné získat na tomto světě a odejít s nimi na Věčnost. Všechno v tomto světě má svůj Začátek a Konec. Ale jen pro ty, kteří prostřednictvím svých myšlenek a činů dokázali  poznat něco Vyššího, se Konec stává Začátkem.

   

Ke stažení Velikost souboru: 39 kB Stáhnuto: 374Název stránky:

Výroky Senseie - Texty/Aforizmy a výroky - Anastasia Novych -Nakladatelství IBIS s.r.o.

Stránka vytvořena za 0.033 sec..