Ke stažení

» Anastasia Novych » Texty/Aforizmy a výroky

Home « Anastasia Novych « Texty/Aforizmy a výroky

Výroky Senseie

 1. Pokud budeme shovívaví ke zlu, pak si ani nevšimneme, jak se staneme lhostejní k dobru. Nicméně pokud ale trestáme zlo, musíme se umět včas zastavit. Jen tak se vyhneme nebezpečí, které se ukrývá uvnitř nás. Ten, kdo vítězí, se nechlubí, nepoužívá násilí, nejásá. Prostě vítězí... a to v prvé řadě sám nad sebou. Takže když trestáme zlo, musíme vždy pamatovat na dobro.

   

 2. Lidé chtějí vypadat důstojně nikoli před Bohem, nikoli před vlastním Svědomím, ale před druhými lidmi. A kořenem všeho zla jsou lidské touhy. Vždyť člověk si cení jen toho, v čem chce vidět hodnotu. A to, v čem hodnotu vidět nechce, to pro něj nemá vůbec žádný význam. Závist, nenávist, zatrpklost nerostou z vnějšího podnětu, ale z vnitřní pýchy.

   

 3. Celý svět je zřízen tak, aby se člověk co nejvíce snažil získat něco, co domněle potřebuje k absolutnímu štěstí. Celý svět obchoduje s iluzemi. Je utkán ze lži a jednotlivé nitky jeho sítě jsou upevněny na závisti. Lidé sami vytvářejí iluze, přiživují je svými nečistými myšlenkami. Sami žijí v této iluzi a považují ji za naprostou skutečnost.

   

 4. V lidském světě není všechno to, co se zdá černé, doopravdy černé. A ne všechno, co se zdá bílé, je bílé. Vnímání barvy je ovlivněno vnitrním světem. Čím je duše čistší, tím častěji vidí člověk pravé barvy tohoto světa. A čím více roste duchovně, tím více si uvědomuje, co ve skutečnosti znamená tento svět. Snahy o poznání pravdy jsou bezesporu chvályhodné. Ale pamatujte, že když rozšiřujete znalosti, násobíte také smutek.

   

 5. Ať má člověk na Zemi jakoukoli moc, nebude nikdy spokojený, protože i s ní zůstává otrokem svých přání. Skutečná moc je moc nad sebou samým.

   

 6. Pro duši, která je plna touhy, není nic nemožného.

   

 7. Je naivní krmit rybami hladovějícího, protože je sní a zase bude mít hlad. Mnohem moudřejší je dát mu udici a naučit ho chytat ryby.

   

 8. Dokud v tvé duši žije láska, pak je odloučení nemožné. Hlavní je vědět, že tohoto člověka miluješ. Jak bys ho mohl ztratit, když pro tvou duši opravdu tolik znamená, když Vzpomínky a Láska k němu nadále žijí v tobě samotném...

   

 9. Lidská existence je dočasná. Smrt přináší konec stáří a mukám, vysvobozuje od tíhy bytí. Pro milující duše to je odměnou. Vždyť ve své podstatě se jinými nestáváme jen kvůli tomu, že opouštíme tento svět...

   

 10. Každý člověk v podstatě nežije svůj skutečný život. Vybírá si takový životní styl, který se mu líbí a hraje svou roli, většinou ne jednu. A natolik se s ní sžije, až si začne myslet, že je to ve skutečnosti jeho pravý život. Člověk, stejně jako každý umělec, zůstává nespokojen se svojí rolí a sní o nové, ve které by měl mnohem důležitější úlohu. Ale ať člověk dosáhne čehokoli, zdá se mu, že tu hlavní roli ve svém životě zatím nesehrál. A po celou dobu pouze jen sní, utěšuje se těmito pohádkami.

   

 11. Nebylo by  lepší přestat snít a zvolit si roli, hodnou jména Člověk? A stát se tím, kým máš být. Když budeš usínat, abys byl klidný, že je tvoje svědomi čisté. A když budeš umírat, aby ses nemusel stydět za své myšlenky a činy. Když pak předstoupíš před Boha, jak říkají křesťané, před Boží Soud, abys měl co říct. Aby miska vah s dobrými skutky byla plná a se špatnými skutky prázdná. To je to, co znamená být Člověkem. Protože život je příliš krátký. A je nám dán pro to, abychom dokázali Bohu, že jsme hodni jména Člověk...

   

 12. Být Člověkem, žít pro vyšší duchovní cíle,  pomáhat lidem – to jsou pravé hodnoty, které je možné získat na tomto světě a odejít s nimi na Věčnost. Všechno v tomto světě má svůj Začátek a Konec. Ale jen pro ty, kteří prostřednictvím svých myšlenek a činů dokázali  poznat něco Vyššího, se Konec stává Začátkem.

   

Ke stažení Velikost souboru: 39 kB Stáhnuto: 371


Aforizmy Senseie

1. Život je nepředvídatelný a může se v něm přihodit ledacos, dokonce neuvěřitelné   věci, které si ani nedovedete představit.

2. Mladé tělo vůbec nepoukazuje na věk duše.

3. Všechny velké věci jsou kupodivu velmi jednoduché, ale vyžadují velké úsilí.

4. Člověk je bytost myslící a jeho hlavní síla spočívá v jeho myšlenkách.

5. Hlavní je mít velkou touhu a příležitost přijde sama. 

6. Na každého Vidžaje se najde Radža.

7. Strach zrozený z představivosti vidí nebezpečí i tam,  kde ve skutečnosti žádné není.

8. Se zdravými myšlenkami – zdravý duch a se zdravým duchem – zdravé tělo.

9. Každá rána, kterou zasadíte v hněvu, se k vám ve výsledku vrátí.

10. Možnosti člověka jsou omezeny jeho představivostí.   

11. Nemůžeme druhým přát nic zlého, dokonce ani v myšlenkách. Protože silou              mysli si kladeš past sám na sebe, na své tělo a svůj rozum. A čím častěji o tom přemýšlíš, tím silnější jsou její sítě, tím více se dostáváš do jejich sevření.

12. Staň se přítelem svého nepřítele a odpusť mu jeho skutky, protože jinak nejsi ani ty dokonalý.

13. Život je příliš krátký, a proto musíme stihnout duchovní podstatu v našem srdci zvelebit.

14. Je nezbytné na sobě stále pracovat a učit se novým věcem. V životě je cenná každá minuta, kterou musíme použít jako dar Boží ke zdokonalování své duše.

15. Pokud chceš rozesmát Boha, řekni mu o svých plánech.

16. Neexistují náhody. Náhoda je jen zákonitý důsledek našich nekontrolovaných myšlenek.

17. V životě je mnohem důležitější kvalita prožitých okamžiků, než nesmyslná léta existence.

18. Moudrost přece jen bohatstvím duše, nikoli věku.

19. Každý skutek vytváří především naše zformovaná myšlenka.

20. Síla slova vytváří sílu myšlenky a síla myšlenky pak vyvolává činy.

21. Kdo koná s blahými úmysly blahé skutky, nemusí se trápit tím, že něco promarnil, neboť získá mnohem větší sílu k poznání své duše, než kdyby zůstával v nečinnosti.

22. Fantazie je ve skutečnosti pouze nerealizovaná realita.

23. Pravá víra se zakládá na znalostech. A znalosti přicházejí skrze slovo, skrze ujištění svého rozumu  o pravdivosti jevu, ke kterému dochází.

24. Musíme si vážit úsilí o poznání druhého člověka a nevítat jej hned ostřím svého egocentrizmu.

25. Poznat všechno je nemožné, ale je třeba se o to snažit.

26. Nejcennější cesta vede k poznání Boha skrze rozum, kdy skutečné poznatky překonávají materiální podstatu a otevírají bránu podvědomí klíčem Lásky.


27. Hlupákovi skládej hold za pochopení, chytrému je hloupé nepochopit.

 

 


Ke stažení Velikost souboru: 33 kB Stáhnuto: 349Název stránky:

Texty/Aforizmy a výroky - Anastasia Novych -Nakladatelství IBIS s.r.o.

Stránka vytvořena za 0.058 sec..