Myšlenka dne

Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas.
Victor Hugo

Facebook

Statistiky

Reklama

Video

Ke stažení

» Anastasia Novych » Texty/Knihy

Home « Anastasia Novych « Texty/Knihy

«1»


ALLATRA

Ke stažení Velikost souboru: 6780.92 kB Stáhnuto: 248


Duchovní praktiky a meditace, 2. dop. vydání

V  této brožuře najdete jednoduché a  účinné meditace z  knih Anastasie Novych. Duchovní cvičení jsou tak snadná, že jsou dostupná každému, dokonce i těm, kteří nikdy nezkoušeli žádnou duchovní praktiku. Efektivnost a účinnost meditací bude také zajímavá pro ty, kteří se už dlouhou dobu věnují sebezdokonalování svých neobyčejných schopností.

Tyto duchovní praktiky jsou unikátním nástrojem pro všechny, kteří prahnou po poznání sebe sama a nalezení své duchovní cesty.

Ke stažení Velikost souboru: 1492.33 kB Stáhnuto: 530


Ptáci a kámen

Kniha se skládá ze tří příběhů: Služba, Vše je tak jednoduché a Ptáci a kámen, ať tak či tak spojených s legendární osobností Senseie. Neobyčejné situace ze života různých lidí, přehodnocení jejich životních hodnot. Zábavné údaje o člověku ve světle vědeckých znalostí i v chápání předků. Pozoruhodné podrobnosti o tom, odkud se berou myšlenky a jak je kontrolovat. Poutavé pojednání o Motlitbě Ježíšově, ctihodném Agapitovi, o současném duchovním starci Antonijovi.

A také hodně užitečných informací pro ty, kteří jsou na cestě duchovního rozvoje a snaží se stát Člověkem!

Ke stažení Velikost souboru: 3114.69 kB Stáhnuto: 451


Brožura: Agapit Pečerský - první slovanský lékař

Mnoho duchovních tajemství je skryto před zraky lidí. Poznat a procítit je může jenom člověk s otevřenou duší, dobrým srdcem a upřímnými úmysly. Na tomto světě není nic nemožné, pokud je duše naplněna Láskou a Vděčností k Bohu!

Obsah

  • Prolog
  • Agapit, Lékař Nezištný (podle knih Anastasie Novych)
  • Návštěva Kyjevo-Pečerské lávry a Blizkých jeskyní
  • Základní informace pro poutníky: Jak se dostat do Kyjevo-Pečerské Lávry 

 

Ke stažení Velikost souboru: 4613 kB Stáhnuto: 600


Ezoosmóza

Se skrytou realitou se člověk setkává dennodenně. Poznání jejích tajemství pomáháčlověku nejen získat zkušenosti, jak v tomto světě existovat, ale je to další krok k tomu, jak více poznat sebe samého… Mnohé tak zvané lidské nemoci, nenadálé depresivní stavy, pokusy o sebevraždu, nešťastné případy či vraždy jsou často důsledkem projevu činnosti skrytých sil. Kdysi byli odvážlivci, kteří se jim postavili a chránili lidi na straně reality. Nyní je míska vah Dobra a Zla v rukou samotného člověka. O všem rozhoduje jeho ezoosmóza.

Ke stažení Velikost souboru: 1932.7 kB Stáhnuto: 853


Osteochondróza pro profesionálního pacienta

Máte před sebou unikátní knihu, která nemá obdoby! Je to lékařský bestseller, ve kterém jsou poutavou formou předloženy jednak základní pojmy z anatomie páteře, ale také se dozvíte o jednotlivých etapách rozvoje osteochondrózy a o nejnovějších vědeckých poznatcích v oblasti obnovy (regenerace) poškozené meziobratlové ploténky metodou vertebrorevitologie.
Kniha obsahuje mnoho praktických příkladů s výsledky doloženými prostřednictvím snímků z magnetické rezonance, obrázků i fotografií, a to včetně těch, které zachycují, jak se na páteři odrážejí aplikace různých léčebných metod po delším časovém období. V knize jsou zdokumentovány mimořádné výsledky léčby, kdy byl odstraněn výhřez meziobratlové ploténky bez nutností operace. Je zde také popsán a snímky doložen MRI bezprecedentní případ, kdy bylo dosaženo úplné obnovy ploténky, která byla před tím operativně odstraněna.
Kniha je napsána poutavým a živým způsobem a je doplněna příklady ze života i různými exkluzivními poznatky jak z oblasti medicíny, z oblasti exaktních věd (fyziky, geometrie, hydrauliky, akustiky, atd.), tak i z oblasti mezilidských vztahů. Publikace je mimořádně zajímavá jak pro odborníky působící v této oblasti, tak i pro běžného čtenáře. Je to kniha, kterou by měl mít po ruce každý, komu není lhostejné vlastní zdraví a zdraví jeho blízkých.
Ke stažení Velikost souboru: 7129.87 kB Stáhnuto: 807


Sensei ze Šambaly. Kniha 1

Vyprávění Mládí o setkání s Moudrostí se na první pohled zdá být naivní. Obvykle to tak vnímáme, je to však jen iluzorní překážka, past, kterou šikovně nastražilo naše Ego na cestě k dokonalosti Ducha. Ten, kdo ji překoná, odhalí pro sebe mnohem více, než by on sám mohl doufat. Chvála Přemožiteli - neboť poznání mu bude odměnou, neboť tajné se stane skutečným.

 

Kniha byla sepsána podle zápisků bývalé maturantky, která ve svém deníku zachycuje události z let 1990 – 1991.

 

Tato kniha odkrývá vnitřní svět šestnáctileté dívky, která se najednou ocitla tváří v tvář smrti. To ji donutilo přehodnotit svůj život a hledat odpovědí na věčné otázky: „V čem spočívá smysl života? Kdo doopravdy jsem? Proč je většina lidí na světě věřících? Vždyť když věří, znamená to, že v něco doufají. Jakým způsobem dosahují velcí své vnitřní nesmrtelnosti? Co se skrývá za pochopením podstaty člověka?“

Nespoutaná energie vnitřního hledání ji přivede k setkání se zvláštním, velmi vzdělaným mužem, mistrem východních bojových umění a velmi tajemnou osobou - Senseiem. Senseiův neobvyklý pohled na svět, který proniká až do samotné hloubky duše, jeho fascinující filozofie a znalosti o světě a o člověku, dynamické bojové umění a moudrost v každodenních situacích, alternativní medicína, starobylé duchovní praktiky (včetně účinné techniky k ovládnutí negativních myšlenek), projevy fenomenálních lidských schopností. To všechno a mnoho dalšího hrdinka pozná, když se seznámí se světem Senseie. Nejdůležitější je ale to, že najde odpovědi na své hlavní vnitřní otázky a na základě své vlastní zkušenosti pozná, že je lidem darována shora nejmocnější tvořivá síla – síla víry a lásky.

 

 

Ke stažení Velikost souboru: 416.16 kB Stáhnuto: 2269


Sensei ze Šambaly. Kniha 4

Vábení tohoto světa svádí, ale Bůh nás před ním chrání. Kdo nezná podstatu, ten jen stěží odolá pokušení. Ten, kdo zná Pravdu, uvidí podstatu dokonce i tam, kde se ji někdo snaží skrýt. K tomu, kdo hledá Pravdu, se Světlo Skutečnosti probije i přes hustou tmu, dokonce i tehdy, když se veškerá tma vzpírá tomuto Světlu. Protože nastal čas, abychom odhalili to, co bylo v průběhu staletí ukryto. Protože nastal čas odhalit TAJEMSTVÍ!
Ke stažení Velikost souboru: 3441 kB Stáhnuto: 1826


Sensei ze Šambaly. Kniha 2

Kniha vypráví o třetím dnu prázdninového pobytu sportovního oddílu východních bojových umění v čele se Senseiem. Zábavná dobrodružství mladých lidí, uchvacující filozofie Senseie a jeho neobyčejné ukázky. Moudrá legenda o Bódhisattvovi, nevšední pohled na podstatu člověka, ohromující vyprávění Senseie o prvním slovanském lékaři z 11.století, světci Kyjevské Rusi –

                              AGAPITU PEČERSKÉM LÉKAŘI NEZIŠTNÉM,
        
jehož zázračné ostatky jsou dosud uloženy v Kyjevo-Pečerské lávře. To a mnoho jiného se dozví čtenář, před nímž se odhalí úplně jiný pohled na svět, historii a věčné otázky lidstva. 

Ke stažení Velikost souboru: 216.36 kB Stáhnuto: 1946


Sensei ze Šambaly. Kniha 3

 
Kniha je velmi neobvyklá a svým charakterem se nepodobá předchozím částem, i přesto však navazuje na první a druhý díl knihy Sensei ze Šambaly. Možná i tím je pro čtenáře tak zajímavá!
Vyprávění autorky nás zavede do úplně jiného světa, který je zcela odlišný od Senseiovy filozofie. Je to životní postoj „náhodného“ a velmi bohatého návštěvníka tábora našich mladých hrdinů - Ahrimana.
Ve skutečnosti v sobě ale Ahrimanův pohled na svět ukrývá celou řadu materiálných hodnot, které převládají v naší společnosti. Když začínáme číst knihu, není nám zpočátku jasné, proč autorka odhaluje tak podrobné detaily „obrácené“ strany života, o které ví jen velmi bohatá, ale nikoli ta nejlepší část lidstva. Až z posledních stránek knihy pochopíme její záměr a to, jak hluboký smyl je ukryt v tomto díle.
Užasná kniha, která nás zbaví iluzí a my začneme vnímat svět takový, jaký skutečně je!
Ke stažení Velikost souboru: 222.53 kB Stáhnuto: 1520


Předpovědi budoucnosti a pravda o minulosti a současnosti

V této brožuře se seznámíte s úryvky z druhého a čtvrtého dílu knihy Sensei ze Šambaly od autorky Anastasii Novych, které byly k tomuto tématu vybrány.  
Je menší, ale velice obsažná. Přinese nové a důležité informace všem těm, kteří se chtějí dozvědět pravdu.
Nedávné události ve světě – světová ekonomická krize a geopolitické změny – nutí každého člověka, aby se zamyslel nad příčinami jejich vzniku. Pokud si poskládáme z jednotlivých kousků celou mozaiku dění, pak můžeme dospět k závěru, že za všemi těmito problémy, prudkými změnami, které zasáhly život téměř každého z nás, se skrývají síly, konkrétní osoby, ovládající převážnou část světového bohatství, jejichž jména nejsou veřejně prezentována. Jenže právě oni tvoří osudy světových miliardářů. Právě oni rozhodli, že ve světě budou vyprovokovány události, vedoucí ke zničení převážné části obyvatel zeměkoule během tohoto náročného období globálních klimatických změn. 
O jaké síly se jedná, jaké jsou cíle jejich působení a dějiny jejich existence, jaké používají postupy a metody pro ovládání obrovského počtu lidí – tyto informace jsou ve srozumitelné formě interpretovány v knihách Anastasie Novych. Umělecký styl těchto knih dává inteligentním lidem možnost uvědomit si víc, než bylo řečeno, podívat se na různé informace v globálním měřítku a porovnat je, nalézt klíč k řešení prostřednictvím konfrontace s okolním děním a pomocí doplňování nových poznatků. „Světová elita“ je jen malou skupinkou osob ve srovnání s celým lidstvem. Ti mohou pouze plánovat. Avšak realizace jejich plánů je zcela závislá na lidských masách, na osobní volbě každého člověka. A volbu provádíme na základě ucelených informací. Budoucnost je dnes v rukou každého z nás!
Ke stažení Velikost souboru: 136.89 kB Stáhnuto: 1111


Duchovní praktiky a meditace

V této brožuře najdete jednoduché a účinné meditace z knih Anastasie Novych. Duchovní cvičení jsou tak snadná, že jsou dostupná každému, dokonce i těm, kteří nikdy nezkoušeli žádnou duchovní praktiku. Efektivnost a účinnost meditací bude také zajímavá pro ty, kteří se už dlouhou dobu věnují sebezdokonalování svých neobyčejných schopností.

Tyto duchovní praktiky jsou unikátním zdrojem pro všechny, kteří prahnou po tom, aby poznali sami sebe a našli svou duchovni cestu.


Ke stažení Velikost souboru: 88.47 kB Stáhnuto: 1631Název stránky:

Texty/Knihy - Anastasia Novych -Nakladatelství IBIS s.r.o.

Stránka vytvořena za 0.066 sec..