Myšlenka dne

Úspěch obvykle provází ty, kteří mají chuť pustit se do něčeho, a ne ty, kteří o všem dlouho uvažují a váhají.
Hérodotos

Facebook

Statistiky

Reklama

Video

Ke stažení

» Publicistika - DobroTY » Články - Dobro a Ty

Home « Publicistika - DobroTY « Články - Dobro a Ty

Krásný dnešek pro krásnější zítřek

Život utíká neskutečně rychle… Postupem času si uvědomujeme, že život není pouze o tom mít co jíst, kde bydlet a čím jezdit do práce… Co kdybychom se na okamžik odpoutali od každodenní rutiny a povinností (prostě všechno odhodili) a procítili, jak  hluboký vztah má každý z nás ke své zemi, k místu, kde jsme se narodili a vyrůstali, odkud si neseme ty nejlepší vzpomínky z dětství, kde se budovaly světlé naděje na budoucnost. Naše země nám pomohla se postavit na nohy a my jsme jí moc vděční za všechno.

Období, ve kterém žijeme, nás nutí se zamyslet na náš vztah k okolí, na to, jak žijeme a co zanecháme budoucím generacím. Zamyslet se nad tím, že každý z nás může něco změnit a otočit situaci k lepšímu. My všichni jsme režiséři, stavitelé a členové společnosti, ve které žijeme. A každý z nás, ať už vědomě či nevědomě, přispívá ke konečnému výsledku. Co nám brání změnit směr svého myšlení a začít konat dobré skutky, které prospěji mnohým? Nic, kromě vžitých stereotypů. Když odhodíme tyto konvence, můžeme začít tvořit nový pozitivní směr vývoje společnosti. Každý z nás je nositelem jedinečných znalostí a zkušeností, nevyčerpatelného potenciálu, který už dávno čeká na svoji realizaci.

Velké změny můžou začít malým dobrým skutkem. Každý z nás určitě zná dobré knihy, které učí dobrým věcem, ukazují, jak zdolat životní překážky na pozitivním (!) příkladu, učí lidskosti a  kladnému vztahu k životu. Můžeme se o tuto informaci podělit s ostatními. Kniha dokáže utěšit, poradit a pohladit duši. Existuje něco jako Book Crossing (Knihotoč http://www.knihotoc.cz/). Jinak řečeno, je to putování knih mezi čtenáři. Kniha se dá zanechat na veřejných místech (v metru, na sedadle autobusu, v kavárně atd.) s poznámkou, že není ztracena, ale zanechána pro ostatní, aby si ji přečetli a nechali ji putovat dále po světě.

Pokud jste objevili dobrou knihu v knihovně, stačí se podělit se svými kolegy a přáteli, které potkáváte během dne. Můžeme psát články do novin a časopisů na aktuální témata, založená na znalostech obsažených v knihách, které učí lidskosti, probouzí srdečnost. V časopisech a novinách je velký nedostatek nových rubrik a pozitivních informací.

Nemusíme ani chodit daleko, stačí začít doma vyprávět dětem o hodnotách, které mají převládat v každé civilizované společnost. Co je to láska, čest, svědomí. Co znamená zůstávat člověkem za každé situace. I přes veškerý tok negativa, který se snaží vnutit do našeho vědomí, dobré a živé slovo plné laskavosti vždycky nasytí a pomůže, naplní vyprahlou duši.

Každý sám za sebe a zároveň společně s ostatními můžeme udělat opravdu hodně, i když si možná úplně neuvědomujeme, jak tyto malé dobré „maličkosti“ probouzí ostatní a vytváří celý řetězec dobrých skutků. Dávat světlo do života ostatních, podpořit dobrým slovem, nakazit pozitivem a dobrou náladou. Proč to máme dělat? Protože milujeme svoji rodnou zem, máme rádi život a naše blízké, protože neexistují neštěstí a problémy, které za nás někdo vyřeší. A není nám jedno, co bude dál, jakým směrem se budeme ubírat, co zanecháme budoucím generacím. Teď je ta pravá doba, kdy každý zvlášť a všichni společně můžeme přidat svoji kapku úsilí do společné řeky pozitivních změn. Zasejte kolem sebe semínka Dobra a  svět vás obdaruje bohatou úrodou dobrých nápadů, dobrých lidí a dobré budoucnosti.

Ke stažení Velikost souboru: 38 kB Stáhnuto: 273


Co je to dobro?

Co je to Dobro? Při hledání odpovědi na tuto otázku se mnozí ocitnou v slepé uličce, protože najít jednoznačnou odpověď není snadné. Nejčastěji se nám vybavují abstraktní popisy pocitů, které částečně vysvětlují význam slova Dobro, ale podstata nám stále uniká. Zdá se, že se nachází za hranicemi našeho chápání. Nedávno a zcela náhodně jsem našla vysvětlení. Ve skutečnosti je to tak prosté!

Jednoho podzimního slunečného dne jsem se procházela parkem. Byl nádherný den: listí hrálo na slunci všemi barvami, ze všech stran ke mně doléhal překrásný zpěv ptáků, lidé kolem měli dobrou náladu. Prostě nádhera! Přemýšlela jsem, že snad každý v životě prožívá tak báječný den a možná i několik dnů, kdy se nic zvláštního neděje a srdce člověka je naplněno takovou radostí! Určitě znáte ten krásný pocit, kdy se vám chce obejmout celý svět a ukázat to nejlepší, co v sobě máme! A právě v tomto okamžiku, na vrcholu této upřímné radosti, jsem najednou pocítila, jak se v mém nitru rodí něco dobrého. Jakýsi dávno zapomenutý pocit... Byl jako malý zvoneček, který zvonil nejdříve jemně a potichu, ale pak už hlasitěji a hlasitěji. Začala jsem ho poslouchat a uvědomila jsem si, co to je - přání udělat něco dobrého, podělit se o tu radost, která mě naplňuje a kterou cítím kdesi hluboko uvnitř. Ale vždyť je to právě to Dobro!

Když jsem začala věnovat pozornost tomuto pocitu, najednou jsem začala dostávat nápady, jaké dobré skutky, jak a komu můžu udělat, a to právě teď: pomoct nemocné sousedce s nákupem, pomoct mamince na zahrádce… Jinými slovy, naplnila mě taková inspirace a přání udělat nějakou drobnost, něco obyčejného, ale skutečně dobrého, co by přineslo světlo do života jiného člověka! Myslím, že každý z nás má možnost darovat radost druhým. Tyto prožitky mi pomohly, abych si uvědomila, že Dobro, je právě ten malý zvoneček, to vnitřní volání: „Udělej radost a něco dobrého ostatním.“ Dobro není vlastnost, kterou mají jen někteří lidé, je to součást každého člověka!

Uvědomte si, jak často máme tento pocit, jak často slyšíme toto vnitřní volání, abychom udělali radost ostatním. A jak často necháváme toto kouzelné zvonění naší duše bez pozornosti.Vzpomínám si, jak mi jednou kamarádka poslala pohlednici, na které bylo napsáno: „Blahopřeji Ti k výjimečnému dni Tvého života! Kdy: každý den. Děkuji, že Tě mám!“ Tehdy jsem měla obrovskou touhu udělat podobnou radost svým kamarádkám a zvednout jim také náladu. Ale víte, jak to chodí. Práce, studium a různé myšlenky mě odvedly od zvonečku Dobra, který ve mně „zazvonil“ po této nečekané události. Moje pozornost se upnula na řešení nekonečných starostí a zdálo se, že zvoneček přestal zvonil. Ale to není pravda, on volá pořád, jenom my mu nevěnujeme svoji pozornost.

Dobro je jako zvoneček, který má v sobě každý člověk. Vibrace zvuku, které vydává, jsou dobré myšlenky člověka. A pozornost je to, co dělá jeho volání hlasitější, jinak řečeno, co přídává sílu dobrým myšlenkám člověka. Čím více a častěji budeme poslouchat tento okouzlující hlas naší duše, volání Dobra, tím víc se náš život naplní dobrými skutky, které budou měnit náš život a okolní svět k lepšímu. V podstatě všechno časem ztratí svoji hodnotu – ať je to práce, studium nebo každodenní starosti. Jedině dobré skutky budou v naší paměti tím skutečným a věčným přínosem, který v nás zůstane a pomůže nám pochopit, že tyto okamžiky našeho života nebyly marné. Konejte Dobro a poslouchejte pozorně vnitřní volání kouzelného zvonečku!

 

Ke stažení Velikost souboru: 33 kB Stáhnuto: 304


Jaký je recept na štěstí?

Štěstí hledáme všude: v lidech, partnerech, nákupech a zábavě, v dobrých životních podmínkách. Ale i tak nám dlouho očekávaný a zasloužený pocit štěstí zůstává pořád na dosah ruky. Zdá se, že zbývá jen maličkost a už ho konečně budeme mít. Ale on zase zmizí stejně rychle, jak rychle se i objevil. Jak bychom ho mohli udržet navždycky? Proč nám stále uniká?

Odpověď je jednoduchá: hledáme na špatném místě. Štěstí je uvnitř nás samotných! Tak jemný a vznešený pocit nemůže dlouho zůstávat ve světě negativních vibrací. Jinými slovy, šíření pocitu štěstí se přes vrstvu materiálního světa nejenže zpomaluje, ale časem zmizí úplně, zvlášť, když narazí na nesnadno překonatelnou překážku projevů materiální podstaty v člověku – na pýchu, lakomství, závist, strach...

Budeme-li si chtít vzpomenout na chvíle absolutního štěstí, většina z nás se vrátí do svého dětství. Proč? Možná proto, že jsme v dětství měli menší problémy a starosti, zato ale více odvahy a síly. Ano, s největší pravděpodobností je to tak. Ale pravý důvod se ukrývá ve způsobu našeho myšlení. Ve skutečnosti můžeme každý problém v našem životě proměnit na dobrou životní lekci a cenné zkušenosti, a starosti – na užitečné cvičení své síly vůle a ducha. Nakonec se ukazuje, že v podstatě žádný problém ani starosti neexistuji, kromě těch, které jsme si sami vymysleli. „Buďte jako děti,“ říkal Ježíš. Vzpomeňte si, že dítěti jsou cizí pokrytecké pocity, dítě rychle zapomíná na urážky a výčitky, nemá strach z budoucnosti, protože žije v přítomnosti. Je svobodné a otevřené světu, má harmonické vztahy s okolím a proto je také… svým způsobem šťastné!

Prožívat pocit štěstí je stejné, jako být zamilovaný - dáváme druhému okamžiky radosti a nic za to nechceme, tvoříme nezapomenutelné okamžiky štěstí. Ať děláte cokoli, pracujete v podniku nebo na zahrádce, mluvíte s přáteli nebo s dětmi, píšete knihu nebo cvičíte v tělocvičně, snažte se do všeho vložit kousíček své duše, malou kapku toho nádherného pocitu a lidé kolem to vždycky pocítí. Protože každý má v sobě duchovní podstatu a je její nedílnou součástí – součástí lásky, dobra, radosti a otevřenosti.Věřím, že i malá kapka štěstí je schopna změnit nejenom nás samotných, ale probudit také v lidech to nejlepší, co v sobě mají, a tak změnit svět k lepšímu. Všechno, co dobrého pro ostatní uděláte, ať už to bude slovo nebo skutek, se vždycky stává součástí těch, kteří se s tímto naším činem setkali. Skutečné štěstí člověka spočívá v konání dobra pro ostatní!

 

Ke stažení Velikost souboru: 30.5 kB Stáhnuto: 272


Dobro je tam, kde jsi ty

Všechno na světě je v neustálém pohybu a ve vzájemném působení. Nic se neděje jen tak a nic není náhoda. Jak se říká, i lehké mávnutí motýlích křídel může spustit řetězec událostí. Každý člověk od narození vyrůstá v určitých podmínkách a má různé možnosti ve volbě životní cesty. Vykročit může jen tou cestou, kterou si vybere sám. Každou minutu se rozhodujeme, a tím udáváme směr životním událostem. Kolotoč myšlenek se točí tak rychle, že si ani nestihneme uvědomit, jak důležité je pozitivně myslet a podle toho vybrat správnou možnost. Jinak nám bude život házet klacky pod nohy do té doby, něž konečně pochopíme, že všechno začíná v našich myšlenkách. To je ten prapůvodní pramen, ze kterého všechno vychází.

Nejednou nás napadá otázka, jak můžeme změnit svůj život a jak jej prožít plnohodnotně. Vnímáme různé emoce, a to jak dobré, tak i špatné. Neexistuje způsob jak zařídit, aby vždycky všechno probíhalo tak, jak chceme my. Když se dostáváme do nepříjemných situací, často neumíme udržet svoje zklamaní nebo vztek a veškeré negativní pocity vysíláme do svého okolí. Neumíme zastavit proud negativních myšlenek a dovolíme jim, aby nám „přerostly“ přes hlavu. Kdybychom se ale zkusili včas zastavit a rozhlédnout kolem, zjistili bychom, kolik dobra nás obklopuje. Později se ukáže, že ten náš problém ve skutečnosti není zase až tak hrozný a neřešitelný. Pravděpodobně to ani nebude problém, ale náš způsob vnímání událostí, náš postoj. Změnit náš vztah a vnímání můžeme v jakémkoli okamžiku – všechno je v naší moci, všechno je v našich myšlenkách. Člověk má vždycky právo udělat svoji vlastní volbu. Vše je mnohem jednodušší, než by se mohlo zdát na první pohled. V první řadě bychom měli pamatovat na to, kdo doopravdy jsme ...Jsme LIDÉ.

Slovo Člověk zní důstojně. Není důležité v životě něco dokazovat ostatním lidem, zaměřme se na sebe a své Svědomí. Vždyť opravdová cesta sebezdokonalování je, když každý den pracujeme na čistotě svých myšlenek, svých slov a konáme dobré skutky, které jsou důstojné jména Člověk. Musíme vždy pamatovat na to, že myšlenka je materiální a všechno začíná právě u ní. Člověk, který umí ovládat svoje myšlenky, je vždycky pozitivně naladěn. Žijeme ve světě, který neustále potřebuje dobré skutky. Dobré slovo, laskavost nebo malá pozornost mohou vyvolat takový řetězec dobrých činů, tolik vděčných úsměvů a radosti ostatních. Pomáhat lidem kolem je tak snadné. Každý z nás může učinit tento svět lepším a laskavějším!

Probuďme se, usmějme a radujme se z nového dne! Buďme v dobré náladě a všechny, které potkáme, nakazíme pozitivem a oni ho pak pošlou zase dál. Je to tak jednoduché a navíc to i funguje. Ve světě je všechno propojeno a všechno začíná právě u nás.

Každý má svůj zvláštní talent, který může rozvíjet. Každý člověk je svým způsobem jedinečný a krásný, každý má nějaké schopnosti a může něco dokázat. Každý může udělat něco pro dobro ostatních, vždyť DOBRO – to jsi OPRAVDOVÝ TY. Všechno je v tobě, protože jsi Člověk. Nezáleží na tom, jestli pracuješ nebo studuješ, jestli je ti 18 nebo 68 let, důležité je jenom to, že jsi Člověk a touha konat dobro žije uvnitř tebe. Život je proměnlivý. Důležité ale je, abychom si pamatovali, že jsme sami tvůrci svého osudu, a proto jsme sami zodpovědní za své životy. Musíme do světa vnášet to dobré a dělat správná rozhodnutí. Dobro je tam, kde jsi Ty.

 

Ke stažení Velikost souboru: 34.5 kB Stáhnuto: 273


Léčivé divadlo

Ke stažení Velikost souboru: 909.15 kB Stáhnuto: 229


Kam jen ten čas běží?

Čas plyne stále rychleji, den uběhne za okamžik, měsíc za týden, rok za měsíc. To, že má den 24 hodin, zatím ještě nikdo nezrušil, ale pocit nedostatku tak cenné a důležité součásti našeho života – času – pociťuje skoro každý. Snad jen děti bezstarostně dovádějí a užívají si s potěšením a s radostí každou sekundu.

Jak si my lidé můžeme nechat protéct život, který nám byl darován, mezi prsty?! Nestihli jsme ani ukončit školu a nastoupit do práce a už jsme založili rodinu, děti. Uplynulo dalších pár let a objevili se první šediny, vnoučata, staří… Konečně máme dost času na to, abychom se ohlédli zpátky a uvědomili si, jaký máme pocit z již prožitého života. Jakou stopu jsme po sobě zanechali v minulých letech?

Život je nejen pomíjivý, ale také nepředvídatelný. Málokdo může předpovědět, co ho čeká na cestě životem. Proto je důležité, abychom si uvědomili, že život může skončit ve kteroukoli chvíli. To by nás nemělo znepokojovat, ale naopak přinutit, abychom si vážili jedinečného okamžiku, který se děje právě teď. Ať budete kdekoli nebo budete dělat cokoli, vždycky byste měli pamatovat na tento drahocenný okamžik. A tím není míněn fyzický stav člověka, ale určité „tady a teď “, kdy si plně uvědomujete dar Života.

Vzpomínám si na jedno staré vyprávění: Jeden mnich během příprav k večernímu odpočinku řekl svému pomocníkovi:
„Víš, Pavle, dnes jsem ztratil svůj den.“
„Jak to, že jste ztratil den?“ zeptal se pomocník.
„Jen tak jsem vzal a ztratil celý den,“ odpověděl mnich.
„Vím, že můžeme ztratit klíče, nějakou věc, ale že by šel ztratit den, tomu nerozumím.“
„Vysvětlím ti, proč se to stalo. Za celý den jsem totiž pro ostatní neudělal nic dobrého.“

Toto jednoduché vyprávění nám pomáhá, abychom se zamysleli nad tím, jak prožíváme každý svůj den. Co stíháme udělat a kolik máme takových „ztracených dnů“. Vždyť co znamená „udělat něco dobrého a příjemného pro ostatní“? To není jenom fyzická pomoc, je to dobré slovo, milý a upřímný úsměv, podpora blízkého v těžké chvíli nebo prostě to, když si popovídáme s osamělým člověkem. Seznam jednoduchých a tolik přirozených a pozitivních „maličkostí“ je nekonečně dlouhý.

Když se podíváme na společnost, ve které žijeme, všimneme si, že otázku „Co jsem dneska udělal dobrého pro ostatní?“ si skoro nikdo nepokládá. A nejzajímavější na tom je, že každý chce, aby se k němu všichni chovali poctivě, každý chce žít v úspěšné a prosperující společnosti, zajistit dobrou budoucnost svým dětem, každý je potěšen, když se k němu chovají zdvořile a s úctou. Nezáleží na tom, jestli pracuje nebo studuje, nezáleží na věku, povolání nebo sociálním statusu. Protože touha člověka po dobrém a světlém je přirozená, je jeho součástí. Stačí jen málo – chovat se tak, jak bychom chtěli, aby se chovali k nám.

Vezměme si například konkrétní rodinu, společnost nebo zemi. Všechno to jsou jakési větší celky, které se skládají z menších částí – z lidí. Ti pak prostřednictvím myšlenek, činů a dobrých nebo špatných skutků udávají směr a přispívají k jejímu fungování. To my jsme právě ty částečky a svou každodenní volbou vytváříme vlastní budoucnost. Záleží na každém z nás, kudy se bude náš život ubírat.

Proto je tak důležité mít co nejméně „ztracených“ dnů, vyzařovat dobro a pozitivní energii. S každou dobrou myšlenkou nebo dobrým skutkem se náš odvedený čas, s názvem Život, naplňuje tím pravým smyslem a dostává skutečnou hodnotu.

 

Ke stažení Velikost souboru: 40.5 kB Stáhnuto: 283


Sociální reklama jako model chování ve společnosti

Sociální reklama není reklamou na spotřební zboží, zabývá se zcela jinou oblastí. Odráží totiž náš pohled na svět.

Sledujeme velké množství reklamy, která se na nás hrne ze všech stran a ani nepřemýšlíme, k čemu nás ve skutečnosti vybízí, jak „programuje“ náš mozek a jaký je skutečný záměr jejích tvůrců.

Touhu žít lepší a kvalitnější život máme stále. Když pozorujeme naše okolí, které zapomnělo pravidla slušného chování, často se vynoří myšlenka: „Jak by se to všechno dalo změnit?“ Ale z vlastní zkušenosti víme, že změnit okolí nejde. Změnou musíme začít u sebe. Lidé kolem se můžou měnit, až když začnou následovat dobrý příklad, učit se dobrým věcem. Myslím, že když člověk žije v souladu se svým Svědomím a nese jméno Člověk, pak i okruh jeho přátel, který se časem rozroste, bude tíhnout k lepšímu. A bude to opravdu skvělé, protože dobrých lidí tak u nás bude mnohem více!

Sociální reklama vznikla s ušlechtilým posláním informovat, ukázat na problém ve společnosti, probudit v lidech morálku. Je velmi působivá, dojímá až k slzám, nutí nás, abychom se zamysleli, vybízí ke konkrétním krokům a činům. Objednavatelem sociálních spotů (reklam) bývá stát, politické strany, ziskové nebo neziskové organizace. Jejich cílem je přitáhnout pozornost k určitému problému, vytvořit vzor lidského chování v konkrétní situaci, prosadit u voličů politický program, seznámit se s probíhající veřejnou kampaní. Nenajdete v ní žádné názvy značek nebo firem, protože je vytvářena za účelem formování našich životních postojů, hodnot, vztahu k módě atd. Dá se říct, že vytváří model chování člověka ve společnosti.

Na internetu můžete najít spoustu sociálních spotů (reklam), které natočili obyčejní lidé. Tyto spoty nás nutí, abychom se zamysleli nad žebříčkem hodnot nebo třeba změnili názor, někdy nám dokonce vyrazí dech a ovládne nás touha změnit celý náš život k lepšímu. Uvedu zde jednu sociální reklamu, která se mi moc líbí a trvá jenom 40 sekund. Na obrazovce se objeví nápis: „Přesně za 30 sekund se tvůj život změní.“ a začíná odpočítávání: „27…26….18…..12…..9….2…..1…..0……“ Nápis: „Změnilo se něco? Váš život se nezmění sám od sebe. Jen vy sami můžete změnit svůj život.“ Ať chceme nebo nechceme, hluboce se zamyslíme sami nad sebou, nad svými skutky a nad životem celkem.

Existuje také obrácená strana mince - skrytá stránka sociální reklamy, která často cíleně ovlivňuje naše podvědomí a vyzývá k asociálnímu chování. Jsou to často sociální spoty (reklamy), které poukazují na problémy spojené s užíváním alkoholu, drog, na problematiku AIDS atd., kde je nenápadným způsobem propagována určitá značka nebo působení na podvědomí, což pak vede například ke zvýšení prodeje určitého spotřebního zboží. Existují také docela „zajímavé“ spoty o drogách, ve kterých jsou vyjmenovávány různé typy drog, způsoby jejich použití a nakonec se ukáže jen jediný nenápadný nápis: „Neužívejte drogy“.

Výrobci tabáku mají například dobrou výmluvu pro odpůrce kouření: „Neprodáváme alkohol a cigarety dětem mladším 18 let.“ Jak tvrdí psychologové a odborníci, kteří se zbývají tímto problémem, za uvedeným sloganem se skrývá dobře promyšlená reklama na zvýšení prodeje právě těchto výrobků, u nichž je potenciálním spotřebitelem mládež. Proč? Za prvé, zakázané ovoce nejvíc chutná a myšlenkové pochody mládeže jsou zřejmé: „Cože? Já si to nemůžu koupit?!“ Pak vymýšlí spoustu variant, jak a kde mohou dostat krabičku cigaret. Zítra jim reklama zase připomene, že si to nemohou koupit, a oni znovu dokážou opak. Za druhé, prodejci se nechovají vždy podle stanovených pravidel a neplní to, co je napsáno na štítku u pokladny (skryté kamery to už nejednou dokázaly). Za třetí, jestli se bude každý den říkat, že je nějaká městská čtvrť moc ošklivá, nakonec se na ni bude každý chtít podívat.

Sociální spoty se často zaměřují na formování vzoru lidského chování v určitých životních situacích. Se spoustou reklamy tohoto typu se můžeme setkat v televizi. Když si uvědomíme, jaké je množství těchto reklamních projektů, které kromě sledování ziskových cílů ovlivňují také model chování lidí ve společnosti (např. musíme se ujistit, že se soused nemá líp než my, nebo se v případě nouze schováváme a nespojujeme se ve vzájemném úsilí, hromadíme bohatství a zapomínáme na všechno ostatní) a také to, kolik finančních prostředků teče do těchto „nevinných“ projektů, pak nám vyvstává otázka, proč tomu tak je? Možná proto, že kontrolovat a ovládat dav lidí, kteří se chovají standardně, používají zaběhlé způsoby řešení problémů nebo hledání východisek ze vzniklých situací, je mnohem jednodušší.

Počet lidí, kteří nechtějí myslet a analyzovat a nehledají pravou podstatu věcí, pořád roste. Ve velké míře tomu napomáhá televize. Nejsem proti sledování televize. Je však zapotřebí, abychom přemýšleli, na co se dívame, pozorovali, jaké pocity (dobré nebo špatné) zanechává tato informace, jaké pak vznikájí myšlenky a proč? Zabere to jen pár minut. Pokud se vám něco nezdá, jednoduše to vypněte, nalaďte se na pozitivní myšlenky a ještě lépe na pozitivní skutky pro lidi kolem. Nepotřebujeme špatné myšlenky a cizí strachy, a ještě horší je nechat si „naprogramovat“ podvědomí na způsob chování, které je nám cizí.

Podle odborníků je sociální reklama, která stojí na negativních obrazech, jako časovaná bomba. V životě je i bez ní dost negativních věcí a problémy nemizí tak snadno. Reklama nemá zastrašovat, ale ukázat lidem cestu ven. Ve spotech zaměřených na boj proti drogám například vidíme stříkačky na černém pozadí, ale můžeme ukázat lidi, kteří se ze závislosti dostali a žijí normální život.

Nebo jiný spot, ve kterém se říká, že každý třetí člověk na světě má rakovinu – to je opravdu zdraví nebezpečné. Protože zdravý člověk, který tento obraz uvidí, začne příznaky nemoci hledat u sebe a riskuje, že opravdu onemocní. Tvůrci reklamy se snaží zaútočit na emoce, přinutit nás, abychom mluvili o problému, ale neupozorňují nebo nechtějí upozorňovat na cestu k dosažení stanovených cílů.

Existují také jiné sociální spoty, které jsou založené na pozitivních skutečnostech. Jako příklad uvedu jeden krásný sociální spot, který učí zdvořilosti a úctě ke starším lidem. Starší muž sedí na lavičce se svým čtyřicetiletým synem. Otec se dívá na vrabce a ptá se syna: „Kdo je to?“ Syn v domnění, že je otec už starší a nemá dobrou paměť, odpovídá: „Vrabec.“ Otec se ptá znovu na stejnou otázku, syn udiveně odpovídá: „Vrabec.“ Tato otázka se opakuje ještě dvakrát, syn vstává a otráveně odpovídá: „Ano, je to vrabec. Už jsem to říkal stokrát!“ Otec odchází a vrací se se zažloutlým deníkem v ruce. Nalistuje potřebné stránky a přečte nahlas: „Dnes se mě můj syn zeptal dvacetkrát ‚Kdo to je?‘ a ukázal na vrabce. Pokaždé jsem mu odpověděl…“ Syn si sedne vedle otce, omluví se a pevně ho obejme. Další superpozitivní sociální spot je zaměřený na bezpečnost silničního provozu. Žádné nehody a strašidelné scény. „Muž v ranním spěchu pije kávu a běží k autu. Sedne za volant, vyjíždí z garáže a už je připraven pořádně šlápnout na plyn… Najednou se objeví anděl strážný, který mu stojí v cestě a říká: „Nespěchej, dávej pozor, je to tak snadné…“ Jasně, krátce, srozumitelně a hlavně pozitivně!

Ve skutečnosti je všechno v rukou každého člověka. Nebát se jednat, nebát se konat a všechno se podaří. Někdo přijde s dobrým nápadem a ostatní ho podpoří. Každý den se kolem nás děje něco dobrého. Naladit se na pozitivní myšlení a nepouštět negativní skutečnosti do našeho života a svět kolem nás se začne měnit k lepšímu. Ať se každý z nás stane ve svém životě režisérem dobra! Úkolem režiséra je zachytit nádherné okamžiky a tvořit. Nezáleží na tom, jestli jste to už někdy zkoušeli dříve. Důležitá je velká touha zkusit to a zbytek přijde sám... Natočit sociální spot, který vnese hodně pozitiva a radosti do našeho života, může každý.

Sociální reklama, která je naplněna pozitivem a má v sobě dobré poslání, se může stát pevným pilířem zrození a formování morálních a kulturních hodnot ve společnosti. Negativní skutečnosti v podobě alkoholu, drog, zla a lhostejnosti budou neutralizovány světlem dobra a krásy sociální reklamy, kterou přinesou autoři s pozitivním myšlením. Jestli světlo pozitivních myšlenek zdolá tmu negativa, zaleží na každém z nás. Volba je na nás. Každá Velká cesta začíná prvním krokem.

 

Ke stažení Velikost souboru: 42.5 kB Stáhnuto: 335Název stránky:

Články - Dobro a Ty - Publicistika - DobroTY -Nakladatelství IBIS s.r.o.

Stránka vytvořena za 0.043 sec..