O autorovi: Anastasie NOVYCH

Zobrazit všechny titulky na jedné stránce

Obsahuje 3 Články.
Home od kliknutí || @

Vážení přátelé!

Vážení přátelé!

K dnešnímu dni, úsilím společensky aktivních, iniciativních, poctivých a svědomitých lidí z celého světa, kteří přijali Znalosti obsažené v knize  AllatRa, bylo založeno mezinárodní společenské hnutí  ALLATRA s cílem, aby se všichni lidé dobré vůle, mohli spojit a společnými silami realizovat různé projekty, sdílet jedinečné zkušenosti svého duchovního rozvoje a společně se podílet na zkvalitňování života ve světové společnosti....

O autorovi

Anastasia Novych je ukrajinská spisovatelka, výtvarnice, autorka série knih s názvem Sensei ze Šambaly. Další informace o autorce, její životopis a ani jiné osobní údaje nejsou známy. V naší moderní době plné reklamy je tato skutečnost přímo k neuvěření.

Jedna věc je ale zřejmá – její knihy jsou jedinečné svým duchovním vlivem. Všechno v nich je výjimečné: počínaje zrnkem poznání a konče neobyčejně pozitivním vlivem na život čtenářů. Pro mnoho lidí se tyto knihy staly moudrým průvodcem po náročných cestách sebepoznání a nejednou zachránily, utěšily a ukázaly správný směr poutníkům, kteří se ztratili ve tmě svých myšlenek a osobních problémů. Každý člověk v nich vidí jako v zrcadle něco opravdu osobního, co je ukryto kdesi hluboko uvnitř.
Knihy navíc odhalují tajemná proroctví, která se v poslední době s překvapující přesností začaly naplňovat.

E-mail Аnastasie Novych:
anastasija_novix@mail.ru

 (autora lze kontaktovat v českém jazyce)

 

Tyto cenné znalosti musí být dostupné všem!

Dobro plodí Dobro!


Fenomén dobrého slova

Knihy Anastasie Novych, známé slovanské spisovatelky, vyvolaly novou vlnu zájmu čtenářů. Úspěch jejího díla spočívá v tom, že každý v jejích knihách vidí, stejně jako v zrcadle, něco zvláštního, čistě osobního. Autorka navíc ve svém textu zmiňuje tajemná proroctví, která se v posledních letech s obdivuhodnou přesností začala naplňovat.

Není možné popsat všechno, co mě v této knize uchvátilo. Prozradím jen to, že kniha má dobrý konec. Teď už můžu s jistotou říct, že knihy A. Novych nejsou módním spotřebním zbožím na jedno použití. Neustále se k nim budete vracet možná proto, že jsou v nich ukryty odpovědi na věčné otázky lidské existence, jeho smyslu a cílů, které jsou aktuální pro každého a v každé době.

Knihy vás upoutají nejen svým moudrým a jednoduchým příběhem, ale jsou zároveň plné takové upřímnosti, lásky a srdečnosti, které jen těžko vyjádříte pouhými slovy. Pocítí to každý, kdo se dokáže ponořit do neskutečně krásného světa hrdinů.
Název stránky:

Anastasie NOVYCH: O autorovi

Stránka vytvořena za 0.03 sec..